Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Onderwijskwaliteit

Onze doelstelling is een zo optimaal mogelijke begeleiding van het kind. Wij hebben onze scholen daarom zodanig georganiseerd dat de voorwaarden gecreëerd worden om dit mogelijk te maken.

 
Zowel op bovenschools niveau als op schoolniveau besteden wij structureel aandacht aan kwaliteitsbeleid. 
Stichting Allure richt zich op kwaliteit en op kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na op alle beleidsterreinen en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. Onze ambities beoordelen we systematisch en cyclisch en op basis van onze bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Onderdeel van dit beleid is het werken met de kwaliteitskaarten van WMK-PO.
 

Kwaliteitszorg koppelen we aan integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Stafbureau

 

Geopend:maandag t/m donderdag van 9:00 -17:00 uur. Vrijdag is het kantoor gesloten. 

Voor uiterst dringende zaken na sluitingstijd kunt u bellen naar: 06-10 67 28 14 (de heer S. (Sjaak) Beentjes) 

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2017-2018. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schoolvakanties 2017 – 2018

Herfstvakantie             21 oktober t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie              23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie 1   24 februari t/m 4 maart 2018

Meivakantie 2              28 april t/m 11 mei 2018

Zomervakantie            21 juli t/m 2 september 2018

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.