Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Bekijk hier alle protocollen en lees meer........

Beleidsplan fysieke & Sociale veiligheid klik hier 
Klachtenregeling klik hier
Regeling toelating, schorsing & verwijdering klik hier en voor het stroomschema aanmedelding klik hier
Discriminatie klik hier
Seksuele intimidatie klik hier
Informatieverstrekking & Beslissingsrecht gescheiden ouders klik hier
Leerlingvervoer & Veiligheid klik hier
Verdriet & Rouw op school klik hier  
Medicijnverstrekking & Medische handelingen klik hier
Pesten klik hier
Incidentenregistratie klik hier
Huiselijk Geweld & Kindermishandeling klik hier
Ouderprotocol klik hier     

Veiligheidsplan Allure

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Ouderinformatie

Om kinderen binnen de Allure scholen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden staat op deze speciale pagina voor ouders informatie die dat mede moet waarborgen. 

Ouderbetrokkenheid

De scholen v ...

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2017-2018. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakan ...

Schoolopbrengsten Allure

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.