Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
Nieuw aangestelde leerkrachten

Als u voor het eerst bent aangesteld bij Stichting Allure, moet een aantal administratieve handelingen door u worden gedaan, voordat u formeel kunt worden aangesteld.

De Akte van Aanstelling wordt uitgereikt en het salaris wordt uitbetaald, nadat aan een aantal formaliteiten is voldaan.

Akorda verzorgt voor ons de administratie. Na de mondelinge of schriftelijke toezegging dat u bent aangesteld, krijgt u van dit bureau een formulierenset om in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te sturen. Dit kan zijn vanwege een vervangingsvacature, maar ook vanwege een tijdelijke of reguliere aanstelling.

 

Het gaat daarbij om de volgende formulieren of formaliteiten:

 

1.) OVERZICHT GEGEVENS.

Dit formulier dient volledig te worden ingevuld met bijvoeging van afschriften van alle door u behaalde akten en aantekeningen. 
Deze gegevens worden in de administratie opgenomen en de juiste salarisschaal kan worden bepaald.

 

2.) LOONBELASTINGVERKLARING.

Dit formulier dient te worden ingevuld naar de situatie op de aanstellingsdatum.

 

3.) VERKLARING OMTRENT GEDRAG. (VOG)

Vòòr de aanstelling bij een schoolbestuur is o.a. vereist dat een personeelslid in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, waarbij de afgiftedatum niet ouder is dan zes maanden.

Indien de geldigheidsduur is verlopen of u heeft nog geen verklaring dan dient u een nieuwe aan te vragen.

 

De kosten voor de aanvraag van deze verklaring worden door Stichting Allure betaald
De rekening kunt u sturen naar het bestuursbureau t.a.v. de heer D. ten Brinke, Kerkstraat 79a, 1687 AM  WOGNUM.

 

4.) WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT.

Bij indiensttreding moet u aan de schoolleiding een geldig identiteitsbewijs (ID-bewijs) tonen en een kopie hiervan meezenden met de formulieren.

Het rijbewijs is geen geldig ID-bewijs, omdat hierop geen nationaliteit wordt vermeld.

 

5.) DECLARATIEFORMULIER REISKOSTEN WOON-WERK

Dit formulier moet worden ingevuld bij aanvang van de werkzaamheden om vast te stellen of u in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

  

6.) DE AKTE VAN BEKWAAMHEID

Op school moet een kopie van het diploma aanwezig zijn, voordat de werkzaamheden mogen beginnen.

Driessen HRM vervangerspool

Stichting Allure werkt met de Driessen HRM vervangerspool. Inschrijven als invalkracht kan door middel van het opsturen van je sollicitatiebrief met cv naar vervangerspool@driessen.nl

< ... Lees verder >>

Downloads

downloaden

downloaden

Nieuw aangestelde leerkrachten

Als u voor het eerst bent aangesteld bij Stichting Allure, moet een aantal administratieve handelingen door u worden gedaan, voordat u formeel kunt worden aangesteld.

De Akte van Aanstelling wordt uitgereikt en het salaris wordt uitbet ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.