panerai watches replicas Stichting Allure

Ouderbetrokkenheid

De scholen van Allure staan voor een ouderbetrokkenheid waarbij het gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, thuis en op school. Partnerschap (tussen ouders en school) is hierbij het sleutelwoord. De ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen kunnen zij daaraan bijdragen, onder andere door met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat bevordert niet alleen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, maar werkt ook door in de kwaliteit van de school. U kunt als ouder op allerlei manieren betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind. Vaak staat hierover informatie op de website van de scholen, in de schoolgids of in de nieuwsbrieven die de school verspreidt.

Klachtenprocedure

Stichting Allure heeft een door de GMR vastgestelde klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat klachten rechtstreeks besproken en opgelost worden met betrokkenen. Lukt dat niet dan is de beschreven klachtenprocedure te volgen om tot een oplossing van het probleem te komen.

Passend onderwijs

Scholen zijn verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om dit te realiseren werken scholen in de regio samen. Kan een school geen passend onderwijs bieden, dan wordt binnen het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop een andere school gezocht die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. Indien u verder nog vragen heeft over Passend Onderwijs, verwijzen wij u graag naar de informatiepagina ‘ouders en leerlingen’ van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Hieronder vindt u de informatiebrochure inzake Passend Onderwijs.