panerai watches replicas Stichting Allure

Privacy

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van Allure is beschreven hoe de school en stichting omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouder en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Klik hier voor de lijst met leveranciers waarmee Allure afspraken heeft gemaakt.

 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en het delen van contactgegevens met andere ouders. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken bij de schoolleiding.

 

Allure heeft voor het gebruik van social media een protocol opgesteld.

 

Allure vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van beeldmateriaal binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om beeldmateriaal gemaakt op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens dan kunt u dit kenbaar maken via een mail bij de schoolleiding. De school zal uw verzoek in behandeling nemen en hier binnen een maand op reageren. Meestal kunnen wij vragen binnen een maand beantwoorden, wanneer dat niet lukt krijgt u hiervan binnen een maand bericht. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl