Stichting Allure | Kerkstraat 79a | 1687 AM Wognum
GMR

Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?

Onder Allure, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs vallen 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Opmeer en Koggenland. 

 

Beleid dat alle scholen aangaat, wordt op stichtingsniveau samen met alle schooldirecteuren opgesteld en met de GMR besproken. De uitvoering van het beleid en de gevolgen voor de individuele scholen worden binnen de school door de directeur met de MR besproken.

 

De GMR bestaat uit 8 personen, 4 namens de ouders en 4 namens het personeel van Allure. De GMR wordt bijgestaan door een professionele secretaris die niet wordt gekozen, maar is aangesteld, te weten Willy Koster- Langerak.

 

De GMR is te bereiken via e-mail: gmr@stichtingallure.nl

 

Cluster A, Medemblik  

Derk van Zon (voorzitter), Erna Lammerts, Nienke Holtkamp

 

Cluster B, Koggenland

Raimond Punt, Dolf Rientjes, Mariska Kaptein, 

 

Cluster C, Opmeer

vacature personeelsgeleding, vacature oudergeleding

 

Documenten van de GMR

Onderstaand de verschillende documenten die betrekking hebben op de GMR:

- statuten GMR klik hier

- reglement GMR klik hier

- huishoudelijk reglement GMR klik hier

- vacature GMR Allure klik hier

- aanmeldformulier kandidaat GMR klik hier

 

Vergaderingen schooljaar 2020-2021

- agenda GMR vergadering 23 september 2020 klik hier

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt de Allure scholen, directie en College van Bestuur bij de uitoefening van hun taken. De bezetting bestaat uit een Management Assistent, Medewerker Onderwijskwaliteit, Medewerker HRM, Huisvestingsmanager, Control ... Lees verder >>

Nieuwkomers in West-Friesland

Overzicht landelijke schoolvakanties

LET OP: Onderstaand van het ministerie van OCW de data van de vakanties in het schooljaar 2019-2020. De data van de zomervakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Geadviseerd wordt om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie. De specifieke vakantiedagen staan in de schoolgids en op de website van de school.

 

1 Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen een adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken. Het ministerie en wij als stichting adviseren om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

 

 2 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school.

 

Schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie          12 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie            21 december 2020 t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie    22 t/m 28 februari 2021
Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021
Zomervakantie        12 juli t/m 22 augustus 2021
 
 
 
 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.